Congresabrilspc's Blog

Els mitjans s’escuden en la crisi per retallar plantilles

Abril 26, 2009
Feu un comentari

El Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) celebrat a Barcelona ha denunciat que molts mitjans de comunicaciós’eescuden en la crisi per retallar plantilles que no estan justificades per la seva situació econòmica ja que en els darrers anys han tingut importants beneficis. Els congressistes han destacat com aquesta situació castiga especialment els periodistes a la peça que venuen com se’ls retallen dràsticament les seves col·laboracions i se’ls en rebaixa el preu. El comunicat final emès pel Sindicat després del Congrés, es pot consultar a http://sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=941&ln=ct.


Ramon Espuny encapçala la candidatura en un congrés que serà de renovació dels equips directius

Abril 23, 2009
Feu un comentari

La candidatura que es presentarà al VI Congrés per a la Junta Executiva està encapçalada per Ramon Espuny, com a futur president del Sindicat. Espuny, periodista de TV3, era fins ara secretari de Mitjans Públics de l’SPC, càrrec des del qual ha estat protagonista de la intervenció del sindicat en els processos legislatius en aquest àmbit, en especial, la reforma de la Llei de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, ara convertida en Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

La llista està composta per 16 persones i suposa una renovació important de la direcció del sindicat. Només nou dels seus components formen part de la Junta sortint, i d’aquests, uns quants canviaran les seves responsabilitats actuals seguint la proposta sobre la qual es pronunciarà el Congrés. Els altres set són de nova incorporació. Aquesta candidatura amplia els àmbits d’actuació del sindicat, comporta la implicació de gent jove i per tant és un relleu generacional remarcable que pretén donar resposta als diferents reptes que té plantejats la professió. L’SPC compleix enguany setze anys i aquest Congrés és de substitució de les persones que amb força encert han liderat aquest període i que, en altres tasques, seguiran vinculats a l’activitat del sindicat.


L’SPC impulsa en el seu VI Congrés un procés de renovació

Abril 9, 2009
1 comentari

El Sindicat de Periodistes de Catalunya, fundat al 1993, realitzarà enguany el seu VI Congrés, amb el lema «Plantem cara a la crisi, defensem la informació», el qual afronta amb un procés de renovació important. Els darrers quatre anys han suposat un salt endavant qualitatiu que han tingut en la celebració del 15è aniversari (al 2008) un dels apartats més significatius del període. Però aquesta cita arriba en un moment de crisi profunda no només a causa de la davallada publicitària producte de la recessió econòmica generalitzada, sinó també de greus errors en la gestió i la planificació en moltes empreses de comunicació.

El Sindicat vol sortir enfortit d’aquesta situació i planteja aquest Congrés amb l’objectiu de formular propostes que serveixin per potenciar i millorar l’organització dels professionals de la comunicació. Serà una trobada que lluny de lamentar les ferides, buscarà alternatives de futur que apostin per la dignificació de les condicions laborals i professionals dels periodistes de manera que puguin oferir una informació de qualitat en consonància amb el que la ciutanania requereix.

El Congrés, com en anteriors ocasions, es celebrarà amb dos tipus de sessions. Per una banda hi haurà les que estan estatutàriament restringides a l’afiliació, vinculades a les votacions que es puguin efectuar sobre la gestió efectuada i els òrgans de direcció a elegir. Per un altre costat, els debats programàtics i sobre la situació del sector estan oberts al conjunt de la professió per tal que tothom pugui aportar el seu punt de vista sobre el què ha de fer el Sindicat en defensa dels periodistes i del dret a la informació de la ciutadania.


L’SPC celebra el 25 d’abril de 2009 el seu VI Congrés

Abril 6, 2009
Feu un comentari

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) celebrarà el pròximn 25 d’abril el seu VI Congrés, que es desenvoluparà a Barcelona, al Centre Cívic de la Casa Golferichs.

L’SPC ha activat aquest blog per vehicular la informació de la trobada així com tot el debat precongressual.


About author

El Sindicat de Periodistes de Catalunya es va constituir el mes de juny de 1993 i enguany compleix, per tant, 16 anys. L'SPC es defineix com a professional i unitari. A www.sindicat.org hi ha tota la informació sobre l'SPC.

Cerca

Navegació

Categories:

Links:

Archives:

Continguts